pretraga  
Obavještenja
Objavljeno Naslov
23.3.2017 Apelacioni sud Brčko distrikta BiH ukinuo presudu Osnovnog suda Brčko distrikta BiH u predmetu optuženog Gorana Ristić
6.3.2017 Presudom Apelacionog suda Brčko distrikta BiH potvrđena oslobađajuća presuda u predmetu Mensur Peljto