pretraga  
U Brčkom održan seminar za sudije i tužioce na temu kaznene politike
Štampaj
Broj: SuPK-1517/17
Brčko, 14.09.2017. godine


Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH, u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH i Centrom za edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske organizovala je seminar pod nazivom „Praksa sudova Brčko distrikta u odnosu na praksu sudova u entitetima, sporna pitanja i kaznena politika“. Seminar je održan 12.09.2017. godine u hotelu „Jelena“ u Brčkom, a na njemu su učestvovali sudije i tužioci iz Brčko distrikta BiH, Federacije BiH i Republike Srpske, i to ukupno 27 sudija i 13 tužilaca. 

U uvodnoj sesiji učesnike su pozdravili: g. Safet Pizović, predsjednik Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, g. Drago Ševa, pomoćnik direktora Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske i Radoslav Marjanović, pomoćnik direktora Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH, koji je ujedno bio i moderator seminara.

Edukatori seminara su bili: g. Iljo Klaić, sudija Apelacionog suda Brčko distrikta BiH, g. Slavko Pavlović, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH i g. Zekerija Mujkanović, glavni tužilac Tužilaštva Brčko distrikta BiH. Na seminaru se govorilo o primjeni principa „In dubio pro reo“, naredbi za vještačenje, zamjeni kazne novčanom kaznom ili radom za opšte dobro na slobodi, direktnoj primjeni Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, te su izloženi i statistički podaci o kaznenoj politici u Brčko distriktu BiH, Federaciji BiH i Republici Srpskoj, što je učesnike podstaklo na aktivnu diskusiju i razmjenu mišljenja.


 

 

 

 

 

 

 

Pomoćnik sekretara-portparol
Pravosudne komisije BD BiH
         
__________________________
  Jelena Lakić