pretraga  
Sastanak o saradnji Sudske policije Federacije BiH i Sudske policije Brčko distrikta BiH
Štampaj

Broj: SuPK-2123/17
Brčko, 26.12.2017. godine


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Sastanak o saradnji Sudske policije Federacije BiH i Sudske policije Brčko distrikta BiH

Dana 26.12.2017. godine u prostorijam Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održan je sastanak na kojem su prisustvovali g. Milorad Novković, predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH, g. Nerzudin Rizvić, sekretar Vrhovnog suda Federacije BiH, g. Dženad Grošo, zamjenik glavnog zapovjednika Sudske policije Federacije BiH, g. Safet Pizović, predsjednik Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, g. Vuk Lučić, sekretar Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH i g. Ivica Jurić, komandir Sudske policije Brčko distrikta BiH.

 Sastanak je organizovan povodom inicijative predsjednika Vrhovnog suda Federacije BiH za zaključenje Sporazuma o saradnji, pružanju pomoći i međusobnoj koordinaciji između Sudske policije Federacije BiH i Sudske policije Brčko distrikta BiH. Predstavnicima Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH je tokom sastanka prezentovan Sporazuma koji su zaključili Sudska policija Federacije BiH i Sudska policija Republike Srpske, te je dogovoreno da Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH izvrši analizu o potrebi ovakvog vida saradnje između Sudskih policija Federacije BiH i Brčko distrikta BiH, kako bi početkom naredne godine pristupili zaključenju Sporazuma.
                          

 

 

 

 

 Pomoćnik sekretara-portparol
Pravosudne komisije BD BiH
                                          
Jelena Lakić