pretraga  
Prvostepena presuda u krivičnom predmetu protiv optužene Nade Elez
Štampaj

Broj: SuPk-544/19
Brčko, 19.04.2019. godine


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST


 Osnovni sud Brčko distrikta BiH, u krivičnom predmetu protiv optužene Nade Elez iz Brčkog, na glavnom pretresu održanom dana 18.03.2019. godine, donio je i javno objavio prvostepenu presudu kojom se optužena oslobađa od optužbe da je učinila krivično djelo – Posebni slučajevi krivotvorenja isprave iz člana 368. tačka 4) Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH, a na osnovu odredbe člana 284. tačka c) Zakona o krivičnom postupku Brčko distrikta BiH, odnosno zbog toga što u postupku nije dokazano da je učinila krivično djelo za koje je optužena.

 Podsjećamo, optuženoj je optužnicom stavljeno na teret da je obavljajući poslove na radnom mjestu doktora specijaliste pedijatra zaposlenog u Odjeljenju pedijatrije Javne zdravstvene ustanove „Zdravstveni centar Brčko“ u Brčkom, nakon što su pacijenti upućeni na specijalistički pregled kod neonatologa, sačinila i svojeručno potpisala nalaze i mišljenje (ambulantnih brojeva...) koje je ovjerila faksimil pečatom u kome je navedeno da ona ima zvanje „prim dr. specijalista pedijatar subspecijalista neonatolog“, iako je znala i bila svjesna da u vrijeme sačinjavanja navedenih nalaza nije bila završila subspecijalističke studije iz neonatologije i stekla zvanje subspecijaliste neonatologa i da takvi nalazi koje može sačiniti samo subspecijalista neonatolog, mogu imati bitan uticaj i dokaznu snagu u daljem procesu liječenja pacijenata koje je pregledala.

Pomoćnik sekretara – portparol     
Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH

Dejan Đurović