pretraga  
Održan seminar za sudije i tužioce – Nepravo ponavljanje krivičnog postupka
Štampaj

Broj: SuPK-695/19
Brčko, 15.05.2019. godine

 

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH, u saradnji sa entitetskim Centrima za edukaciju sudija i tužilaca, organizovala je seminar na temu – Nepravo ponavljanje krivičnog postupka. Ovaj seminar održan je u skladu sa Programima stručnog usavršavanja sudija i tužilaca Centara za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH i Republike Srpske za 2019. godinu.

U prvom dijelu seminara, g. Damjan Kaurinović, predsjednik Apelacionog suda Brčko distrikta BiH, pozdravio je prisutne učesnike i govorio o pravu na pravni lijek, redovnim i vanrednim pravnim lijekovima i ponavljanju krivičnog postupka.

U drugom dijelu seminara, g. Iljo Klaić, sudija Apelacionog suda Brčko distrikta BiH, dao je učesnicima komparativni prikaz zakonskog regulisanja nepravog ponavljanja krivičnog postupka u državama regiona i izvršio analizu sudske prakse koja je proizašla iz tih zakonskih rješenja.

Nakon drugog dijela seminara, učesnici su uzeli učešće u diskusiji i razmijenili stavove o problematici primjene normi koje regulišu institut nepravog ponavljanja krivičnog postupka. Seminaru je prisustvovalo trideset sudija i tužilaca sa područja cijele Bosne i Hercegovine, koji su po završetku diskusije seminar ocijenili najvišim ocjenama.

 

Pomoćnik sekretara-portparol
Pravosudne komisije      
                             Dejan Đurović