pretraga  
Održan seminar za službenike i namještenika zaposlene u pravosuđu na temu „Korupcija"
Štampaj

Broj: SuPK-949/19

Brčko, 13.06.2019. godine

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

 

Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH, u okviru realizacije Plana stručnog usavršavanja službenika i namještenika u pravosuđu za 2019. godinu, u srijedu 12. juna 2019. godine, organizovala je seminar za službenike i namještenike pravosudnih institucija na temu „Korupcija“.

 

Cilj ove edukacije bio je postizanje većeg nivoa svijesti službenika i namještenika o pojavnim oblicima korupcije, njenim posljedicama i efikasnoj borbi protiv korupcije u skladu sa Strategijom za borbu protiv korupcije Brčko distrikta BiH za 2018.-2019. godinu.

 

Edukator na seminaru bio je profesor krivičnog prava Univerziteta u Sarajevu, g. Almir Maljević, predavač sa dugogodišnjim iskustvom iz ove oblasti, a samoj edukaciji prisustvovalo je 26 službenika i namještenika iz svih pravosudnih institucija Distrikta.

 

 

Pomoćnik sekretara – portparol

Pravosudne komisije       

Dejan Đurović