pretraga  
Obavještenje o privremenoj obustavi postupka imenovanja stalnih sudskih tumača u Brčko distriktu BiH
Štampaj
Poštovani, s obzirom da je Stručna služba u skladu sa zaključkom Pravosudne komisije, a u koordinaciji sa predsjednicima sudova u Distriktu, pristupila izradi Prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o uslovima, načinu i postupku upisa na listu stalnih sudskih tumača u Brčko distriktu BiH, obavještavamo vas da će sve do usvajanja i stupanja na snagu izmjena i dopuna ovog opšteg akta, postupak imenovanja stalnih sudskih tumača u Brčko distriktu BiH, biti privremeno obustavljen.