pretraga  
Djelimično ponovljeni javni oglas za angažman 3 pravna stručnjaka
Štampaj

Djelimično ponovljeni javni oglas za angažman 3 pravna stručnjaka

za angažman 3 pravna stručnjaka za sudsku praksu po ugovoru o djelu za potrebe implementacije aktivnosti komponente 1.3.1. Projekta „Jačanje odjeljenja za sudsku praksu, odnosno evidenciju sudske prakse u okviru Projekta „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana – IPA 2017“ Link

 

Rok za prijave: do 25.10.2019. godine do 16:00 sati