pretraga  
Odluka o produženju pritvora osumnjičenima u akciji „CER“
Štampaj
Broj: SuPK-04-1763/19
Brčko, 24.10.2019. godine

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
OSNOVNOG SUDA BRČKO DISTRIKTA BIH


Odlučujući o prijedlogu Tužilaštva Brčko distrikta BiH za produženje pritvora osumnjičenim licima lišenim slobode u policijskoj akciji kodnog naziva „CER“, Osnovni sud Brčko distrikta BiH donio je odluku kojom je osumnjičenom D. Š. produžio pritvor za još najviše dva mjeseca, jer je utvrdio da i dalje postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva, naročite okolnosti koje ukazuju da bi boravkom na slobodi ometao krivični postupak uticajem na saučesnike, kao i okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od tri godine ili teža kazna. Istom odlukom Osnovni sud Brčko distrikta BiH odbio je prijedlog Tužilaštva Brčko distrikta BiH da se i osumnjičenima N. H. i A. B. produži pritvor, jer je utvrdio da u odnosu na ova lica više ne postoje naročite okolnosti koje ukazuju da bi boravkom na slobodi ometali krivični postupak uticajem na saučesnike, odnosno svjedoke.

U drugom postupku, u kojem je odlučivao o prijedlogu za produženje pritvora osumnjičenom B. F., Osnovni sud Brčko distrikta BiH donio je odluku kojom je osumnjičenom produžio pritvor za još najviše dva mjeseca, jer je utvrdio da postoje naročite okolnosti koje opravdavaju bojazan da će isti ponoviti krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora tri godine ili teža kazna.


*Preduzimanje bilo kojih radnji u krivičnom postupku protiv određene osobe ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu presumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.*

 

 PORTPAROL        

PRAVOSUDNE KOMISIJE

  Dejan Đurović