pretraga  
Obavještenje o postupku konsultacija u izradi Pravilnika o stalnim sudskim vještacima u Brčko distriktu BiH
Štampaj

Poštovani,

 

U skladu sa odlukom Pravosudne komisije, broj: SuPK-1512/19 od 11.10.2019. godine, Radna grupa utvrdila je Nacrt Pravilnika o stalnim sudskim vještacima u Brčko distriktu BiH.

Predmetni Nacrt možete preuzeti OVDJE, a  eventualne primjedbe i sugestije, sva zainteresovana lica mogu dostaviti u pisanom obliku ili na mail pkbd.ba pozivom na broj SuPK-1512/19, zaključno sa 10.12.2019. godine.

 

SEKRETAR PRAVOSUDNE KOMISIJE

Vuk Lučić