pretraga  
OBAVJEŠTENJE – ažurirana opšta pitanja u postupku zapošljavanja
Štampaj

Poštovani,


U skladu sa članom 16. Pravilnika o zapošljavanju u pravosuđu Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ 1/19), na 211. redovnoj sjednici Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, ažurirana je liste pitanja za pismeni test iz oblasti utvrđenih programom polaganja ispita za rad u organima uprave i propisa koji regulišu rad pravosuđa, za službenike sa VSS/VŠS i SSS i namještenike.

Predmetna pitanja, koja će se koristiti prilikom provođenja procedure zapošljavanja u pravosudnim institucijama Brčko distrikta BiH tokom 2020. godine, nalaze sa na stranici Pravosudne komisije, u podrubrici Zapošljavanje.

 

SEKRETAR PRAVOSUDNE KOMISIJE
Vuk Lučić