pretraga  
Realizovan plan stručnog usavršavanja za 2019. godinu
Štampaj

Broj: SuPK-2225/19

Brčko, 27.12.2019. godine

 

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

REALIZOVAN PLAN STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA 2019. GODINU

 

 

            Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH, u okviru realizacije Plana stručnog usavršavanja službenika i namještenika u pravosuđu za 2019. godinu, u petak 27. decembra 2019. godine, organizovala je seminar za službenike i namještenike pravosudnih institucija na temu „Unapređenje rada, efektivnosti i efikasnosti u radu“.

 

            Edukaciji je prisustvovalo 25 zaposlenika iz svih pravosudnih institucija, odnosno službenici i namještenici iz Apelacionog i Osnovnog suda, Tužilaštva, Pravobranilaštva, Kancelarije za pravnu pomoć i Pravosudne komisije.

 

            Organizacijom ovog seminara Pravosudna komisija u potpunosti je realizovala Plan stručnog usavršavanja službenika i namještenika za 2019. godinu, kojim je za ovu godinu planirano i održano ukupno četiri edukacije za službenike i namještenike pravosudnih institucija.

 

 

Pomoćnik sekretara-portparol
Pravosudne komisije      
                             Dejan Đurović