pretraga  
Одржан семинар „Осигурање испуњености захтјева који се односе на спречавање прања новца и финансирања терористичких активности дефинисаних у процесу европских интеграција“
Štampaj

Број: СуПК-1143/18
Брчко, 04.07.2018. године


САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
О одржаном семинару „Осигурање испуњености захтјева који се односе на спречавање прања новца и финансирања терористичких активности дефинисаних у процесу европских интеграција“

Дана 03. и 04.07.2018. године у оквиру ИПА 2013 Twinning пројекта „Подршка борби против прања новца“  у сали за едукацију Правосудне комисије Брчко дистрикта БиХ, одржан је семинар на тему „Осигурање испуњености захтјева који се односе на спречавање прања новца и финансирања терористичких активности дефинисаних у процесу европских интеграција.“
На семинару су учествовали тужиоци, нотари, службеници СИПА-е, Полиције, Пореске управе и банака у Брчко дистрикту БиХ.
Едукатори овог семинара су били међународни експерти из Аустрије, који су заједно са учесницима дискутовали о поређењу праксе у овој области између Аустрије и Босне и Херцеговине, анализи случаја прања новца, анализи недостатака, захтјевима који се односе на спречавање прања новца и финансирања терористичких активности  дефинисаних у процесу европских интеграција и најбољим праксама Аустрије.
Учесници су изнијели своје утиске, запажања и проблеме, затим активно учествовали у дискусији и изналажењу рјешења која ће доприњети бољој сарадњи свих надлежних органа и институција у борби против прања новца и финансирања терористичких активности. 

 

 

 
Помоћник секретара-портпарол
Правосудне комисије БД БиХ
_______________