pretraga  
Обавјештење о поступку консултација у изради Правилника о измјенама и допунама Правилника о условима, начину и поступку уписа на листу сталних судских тумача у Брчко дистрикту БиХ
Štampaj

Поштовани,

У складу са закључком Правосудне комисије, а у координацији са предсједницима судова у Дистрикту, Стручна служба Правосудне комисије је утврдила Нацрт Правилника о измјенама и допунама Правилника о условима, начину и поступку уписа на листу сталних судских тумача у Брчко дистрикту БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број 38/16).

Предметни Нацрт заједно са образложењем можете преузети ОВДЈЕ, а  евентуалне примједбе и сугестије, сва заинтересована лица могу доставити у писаном облику или на маил пкбд.ба  позивом на број СуПК-1332/19, закључно са 30.08.2019. године.

СЕКРЕТАР ПРАВОСУДНЕ КОМИСИЈЕ
Вук Лучић