pretraga  
Sudski vještaci i tumači
Štampaj

Na osnovu člana 14. stav 1. tačka o) Zakona o Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ broj: 19/07, 20/07, 2/08) Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH na 179. redovnoj sjednici održanoj dana 03.10.2016. godine donijela je Pravilnik o uslovima, načinu i postupku upisa na listu stalnih sudskih tumača u Brčko distriktu BiH i Pravilnik o uslovima, načinu i postupku upisa na lista stalnih sudskih vještaka u Brčko distriktu BiH.
Navedeni pravilnici objavljeni su u „Službenom glasniku Brčko distrikta BiH“ broj 38/16 i stupaju na snagu dana 25.10.2016. godine i možete ih preuzeti OVDJE.

Na osnovu odredbe člana 14. stava (1) tačke o) Zakona o Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, br. 19/07, 20/07 i 02/08), Pravosudna komisija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, na 199. redovnoj sjednici održanoj 26.10.2018. godine donijela je Pravilnik o izmjeni pravilnika o uslovima, načinu i postupku upisa na listu stalnih sudskih vještaka u Brčko distriktu BiH. Navedeni pravilnik objavljen je u „Službenom glasniku Brčko distrikta BiH“ broj: 50/18 i stupa na snagu dana 24.11.2018. godine i možete ga preuzeti OVDJE. 

Instrukciju za plaćanje sudske takse u postupku imenovanja sudskih vještaka i tumača možete pogledati OVDJE.

Dokumentacija potrebna za imenovanje sudskog vještaka i za tumača (preuzmite klikom na odgovarajuću riječ).

Lista sudskih vještaka

Lista sudskih tumača

Uputstvo za izradu pečata možete preuzeti OVDJE.

Obavještenje o privremenoj obustavi postupka imenovanja stalnih sudskih tumača u Brčko distriktu BiH

Obavještenje o postupku konsultacija u izradi Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima, načinu i postupku upisa na listu stalnih sudskih tumača u Brčko distriktu BiH