pretraga  
Sudski vještaci i tumači
Štampaj

Na osnovu člana 14. stav 1. tačka o) Zakona o Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ broj: 19/07, 20/07, 2/08) Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH na 179. redovnoj sjednici održanoj dana 03.10.2016. godine donijela je Pravilnik o uslovima, načinu i postupku upisa na listu stalnih sudskih tumača u Brčko distriktu BiH i Pravilnik o uslovima, načinu i postupku upisa na lista stalnih sudskih vještaka u Brčko distriktu BiH.
Navedeni pravilnici objavljeni su u „Službenom glasniku Brčko distrikta BiH“ broj 38/16 i stupaju na snagu dana 25.10.2016. godine i možete ih preuzeti OVDJE.

Na osnovu odredbe člana 14. stava (1) tačke o) Zakona o Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, br. 19/07, 20/07 i 02/08), Pravosudna komisija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, na 199. redovnoj sjednici održanoj 26.10.2018. godine donijela je Pravilnik o izmjeni pravilnika o uslovima, načinu i postupku upisa na listu stalnih sudskih vještaka u Brčko distriktu BiH. Navedeni pravilnik objavljen je u „Službenom glasniku Brčko distrikta BiH“ broj: 50/18 i stupa na snagu dana 24.11.2018. godine i možete ga preuzeti OVDJE. 

Na osnovu odredbe člana 14. stava (1) tačke o) Zakona o Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, br. 19/07, 20/07 i 02/08), Pravosudna komisija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, na 210. redovnoj sjednici održanoj dana 19.11.2019. godine donijela je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uslovima, načinu i postupku upisa na listu stalnih sudskih tumača u Brčko distriktu BiH. Navedeni pravilnik objavljen je u „Službenom glasniku Brčko distrikta BiH“ broj: 33/19 dana 23.12.2019. godine i stupio na snagu dana 31.12.2019. godine i možete ga preuzeti ovdje (bosanski, hrvatski ,  srpski jezik).

Instrukciju za plaćanje sudske takse u postupku imenovanja sudskih vještaka i tumača možete pogledati OVDJE.

Dokumentacija potrebna za imenovanje sudskog vještaka i za tumača (preuzmite klikom na odgovarajuću riječ).

Lista sudskih vještaka

Lista sudskih tumača

Obavještenje o stupanju na snagu Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o uslovima, načinu i postupku upisa na listu stalnih sudskih tumača u Brčko distriktu BiH

Obavještenje o polaganju testa stručnog znanja za sudske tumače

Shodno odredbama Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uslovima, načinu i postupku upisa na listu stalnih sudskih tumača u Brčko distriktu BiH, objavljen u  „Službenom glasniku Brčko distrikta BiH“ broj: 33/19 dana 23.12.2019. godine i stupio na snagu dana 31.12.2019. godine, za tumača može biti imenovano lice, koje pored ostalih obaveznih uslova, ima položen test stručnog znanja pred stručnom Komisijom pri Federalnom ministarstvu pravde ili Ministarstvu pravde Republike Srpske, a  detaljne informacije o polaganju ispita nalaze se na web stranicama ministarstava:

Federalno ministarstvo pravde

Ministarstvo pravde Republike Srpske

 

Uputstvo za izradu pečata možete preuzeti OVDJE.

Obavještenje o postupku konsultacija u izradi Pravilnika o stalnim sudskim vještacima u Brčko distriktu BiH