pretraga  
Stečajni i likvidacioni upravnici
Štampaj

Skupština Brčko distrikta BiH na 51. redovnoj sjednici održanoj dana 19.06.2019. godine usvojila je Zakon o stečaju i Zakon o likvidacionom postupku. Navedeni zakoni su objavljeni u „Službenom glasniku Brčko distrikta BiH“, broj: 16/19 i stupili su na snagu dana 29.06.2019. godine.

Zakon o stečaju možete preuzeti OVDJE
Zakon o likvidacionom postupku možete preuzeti OVDJE

Listu stečajnih upravnika možete preuzeti OVDJE

Napomena: Ova lista je privremenog karaktera obzirom da je stečajnim upravnicima u skladu sa odredbama novog Zakona o stečaju dat rok da dostave dokaze o ispunjavanju uslova za imenovanje stečajnih upravnika, nakon čega će Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH izvršiti reviziju i utvrditi konačnu Listu stečajnih upravnika.

Dokumentacija potrebna za imenovanje stečajnog upravnika (preuzmite klikom na odgovarajuću riječ)

Imenovanje likvidacionog upravnika (preuzmite klikom na odgovarajuću riječ)