pretraga  
Stečajni i likvidacioni upravnici
Štampaj

Skupština Brčko distrikta BiH na 51. redovnoj sjednici održanoj dana 19.06.2019. godine usvojila je Zakon o stečaju i Zakon o likvidacionom postupku. Navedeni zakoni su objavljeni u „Službenom glasniku Brčko distrikta BiH“, broj: 16/19 i stupili su na snagu dana 29.06.2019. godine.

Zakon o stečaju možete preuzeti OVDJE
Zakon o likvidacionom postupku možete preuzeti OVDJE

Pravilnike i obrasce iz Zakone o stečaju možete preuzeti OVDJE

Pravilnike i obrasce iz Zakona o likvidacionom postupku možete preuzeti OVDJE

Listu stečajnih upravnika možete preuzeti OVDJE

Napomena: Ova lista je privremenog karaktera obzirom da je stečajnim upravnicima u skladu sa odredbama novog Zakona o stečaju dat rok da dostave dokaze o ispunjavanju uslova za imenovanje stečajnih upravnika, nakon čega će Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH izvršiti reviziju i utvrditi konačnu Listu stečajnih upravnika.

Dokumentacija potrebna za imenovanje stečajnog upravnika (preuzmite klikom na odgovarajuću riječ)

Imenovanje likvidacionog upravnika (preuzmite klikom na odgovarajuću riječ)

Rješenja o brisanju sa Liste

 

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za stečajnog upravnika

Stručni ispit za stečajnog upravnika polaže se pred Komisijom za polaganje stručnog ispita za
stečajnog upravnika pri Federalnom ministarstvu pravde ili Ministarstvu pravde Republike
Srpske, a detaljnije informacije o polaganju ispita nalaze se na web stranicama ministarstava: