pretraga  
Zapošljavanje u pravosudnim institucijama Brčko distrikta BiH
Štampaj

Postupak zapošljavanja službenika i namještenika u pravosuđu Brčko distrikta BiH provodi Komisija za zapošljavanje, koju za svaki postupak zapošljavanja imenuje Pravosudna komisija. Komisiju za zapošljavanje čine tri člana iz pravosudne institucije za koju se provodi postupak zapošljavanja, a izuzetno tri člana Pravosudne komisije. Uslovi, način i postupak popunjavanja upražnjenih radnih mjesta u pravosuđu propisani su odredbama članova od 27. do 40. Zakona o službenicima i namještenicima u pravosuđu Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj 48/18) i Pravilnikom o zapošljavanju u pravosuđu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine broj SuPK-1895/18 od 21.12.2018. godine, koji je Pravosudna komisija usvojila na 201. redovnoj sjednici održanoj dana 21.12.2018. godine.
Navedeni zakon  možete preuzeti OVDJE a pravilnik možete preuzeti OVDJE.

Dokumenti vezani za postupak zapošljavanja u pravosudnim institucijama

  1. Pitanja iz oblasti utvrđenih programom polaganja ispita za rad u organima uprave i propisa koji regulišu rad pravosuđa
  2. Pitanja iz oblasti poslova upražnjenog radnog mjesta
  3. Izvještaj o selekciji kandidata i termini testiranja
  4. Rezultati konkursa i odluke o izboru
  5. Obrasci prijava na konkurs
  6. Raspisani javni konkursi
  7. Obavještenje o promjeni termina za poziciju Diplomirani pravnik u zemljišno-knjužnom uredu u Osnovnom sudu Brčko distrikta BiH